Niet op voorraad

#16 MERWEDE

De klei van dit kopje is afkomstig van de komgronden van de rivier Boven-Merwede. De klei is opgegraven uit de grond van de Merwededijk tussen Gorinchem en Waardenburg. (Rivier)dijken zijn niet weg te denken uit ons landschap en zorgen ervoor dat wij veilig en droog kunnen leven. Om aan nieuwe normen voor waterveiligheid te voldoen, gaat deze dijk (ruim 23 km) tussen 2021 en 2026 versterkt worden.

 

De kopjes hebben een levertijd van 2 tot 3 werkdagen. Je kan het kopje ophalen in de studio, of per post laten verzenden. Kom je het kopje halen, dat nemen wij contact met je op om een afspraak te maken voor het ophaal moment.

 

Categorieën: ,

28.50

Uitverkocht

Beschrijving

MERWEDE – Komklei

De klei van deze kopjes is gemaakt van klei uit de grond van de Merwededijk tussen Gorinchem en Waardenburg. Een onmisbaar stukje Nederland. Dijken zijn niet weg te denken uit ons kleine, laaggelegen land. Ze zorgen ervoor dat we veilig en droog kunnen leven. De dijken rondom Gorinchem zijn in de 13e eeuw aangelegd om de stad tegen wateroverlast te beschermen. In deze tijd speelde het water een onmisbare rol in Gorinchem. Men leefde er van visserij, handel en landbouw en na de aanleg van de dijken groeide de stad al snel uit tot een belangrijke handelsstad. 

Om ons veilig te houden voor water, hebben de dijken soms onderhoud nodig, in de vorm van versterking of verzwaring. De Merwededijk voldoet nu nog aan een gedateerde veiligheidsnorm uit de jaren negentig. Na het hoogwater in 1995 werd de dijk al verzwaard, maar dit is niet meer voldoende. Nu er steeds meer mensen achter de dijk zijn gaan wonen, zijn er sinds 2017 nieuwe normen voor waterveiligheid bepaald en moeten de rivierdijken – dus ook de Merwededijk – voldoen aan deze nieuwe eisen. Dit betekent dat de dijk versterkt gaat worden. Deze dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin de waterschappen en Rijkswaterstaat samenwerken om de belangrijkste waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. De dijkversterking gaat in 2021 van start en is naar verwachting in 2026 voltooid. Het gaat om een lengte van ruim 23 kilometer.   

Grondweetje

Nieuwe grondlagen ontstaan wanneer rivieren overstromen bij hoog water. Als een rivier overstroomt, neemt het water klei en fijn zand mee en zet grof materiaal zoals zand en grind af. Hierdoor ontstaat er naast de rivier een soort kom. In deze kom komt het water tot stilstand en wordt klei afgezet. Dit wordt dan ook wel komklei genoemd. Deze kopjes hadden dus eigenlijk beter kommetjes kunnen zijn. Zo brengt deze klei voor ons inspiratie om nieuwe producten te ontwerpen!

Ondanks dat dijken en andere waterkeringen natuurlijk enorm belangrijk zijn om ons land leefbaar te houden, zorgt de beheersing van de rivieren en het tegengaan van overstromingen er ook voor dat er geen nieuwe grondlagen ontstaan. Wat deze komklei nog specialer en dit bakkie nog unieker maakt!