#25 SCHIEDAM

In 1230 werd in de rivier de Schie een dam gebouwd. Boten konden hierdoor niet doorvaren vanuit de Maas. De goederen moesten worden overgeladen. Hierdoor was er veel bedrijvigheid rond de dam en daarmee was Schiedam geboren! De Nieuwe Maas is een getijrivier waaraan de steden Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen zijn gelegen.

Aan de maasmond ontstond het aanloopgebied voor de haven van Rotterdam. Door verzanding werd het Kanaal van Voorne aangelegd. maar ook deze verbinding verzandde. Daarom werd er de Nieuwe Waterweg gegraven.

De kopjes hebben een levertijd van 2 tot 3 werkdagen. Je kan het kopje ophalen in de studio, of per post laten verzenden. Kom je het kopje halen, dat nemen wij contact met je op om een afspraak te maken voor het ophaal moment.

 

Categorie:

28.50

Beschikbaar via nabestelling

Beschrijving

Schiedamse Voorhaven

In het jaar 1230 werd in de rivier de Schie door de heer van Wassenaar en de heer Dirk Bokel van ambacht Mathenesse een dam gebouwd om het landschap te beschermen tegen het zeewater. Maar hierdoor kon er niet rechtstreeks worden doorgevaren vanuit de Maas. De goederen moesten worden overgeladen naar de rivier de Schie. Hierdoor was er veel bedrijvigheid rond deze dam en daarmee was Schiedam geboren! 

In de 13de eeuw liepen de ontwikkelingen economische voorspoedig in Schiedam. Helaas had de stad last van de concurrentie van Rotterdam en Dordrecht en daarom moest Schiedam zich beperken tot haringvisserij.

De Nieuwe Maas is een getijrivier waaraan de steden Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen zijn gelegen. Een getijrivier is een rivier waarvan het water onder invloed staat van de getijden van de zee.

Vroeger had de Nieuwe Maas de naam Merwe. Dit kwam omdat in het middeleeuwen de Nieuwe Maas werd beschouwd als het laatste gedeelte van de Merwede. In de Middeleeuwen veranderde de Maas meermaals, waardoor Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam hun verbinding met de Noordzee kwijtraakte. 

Aan die maasmond ontstond het aanloopgebied voor de haven van Rotterdam. Door de jaren heen verzandde dit gebied steeds verder, daarom werd het Kanaal van Voorne aangelegd. Dit droeg vanaf 1830 zijn steentje bij, maar helaas kreeg ook deze verbinding te maken met verzanding. Daarom werd er tussen 1866 en 1872 de Nieuwe Waterweg gegraven in het verlengde van de Nieuwe Maas naar de Noordzee. En ontstond het waternet zoals we hem nu kennen.  

Ondanks dat de schiedammers op scheepvaartgebied niet konden concurreren heeft Schiedam toch zijn internationale status gekregen. Echter wel in het exporteren van drank. Wat ook zorgde voor een beeld bepalend skyline. Dit door de vele molens die daarvoor nodig waren.

Deze molens werden ingezet als brandersmolens en maalden graan voor de branders, die moutwijn stookten voor de jeneverindustrie. Zo beleefde schiedam zijn gouden eeuw rond de 18e eeuw door de export van deze goederen. Sinds 2006 heeft Schiedam een nieuwe molen mogen toevoegen. Deze heet De Nolet. Deze molen produceerd energie die word gebruikt in de jenever distilleerderij en is vooral bedoeld als ontvangst ruimte.

 

Grondweetje Schiedam:

Aan de oevers van de nieuwe Maas bestaat de grond uit een afwisseling van klei en veen waaraan je zo´n tienduizend jaar geologische geschiedenis van Schiedam kunt aflezen. De klei die het diepste in de grond ligt, ‘Wormer klei’, is hier tussen 9000 en 6000 jaar geleden afgezet vanuit een practisch open zee; Schiedam lag toen nog in zee! De laag veen, die daarna zichtbaar wordt, ‘Hollandveen’, is ontstaan nadat de zee geen toegang meer had tot het binnenland door de vorming van strandwallen. Hierdoor ontstond een moerassige situatie waardoor een dikke laag veen kon aangroeien.Tot zo´n 2000 jaar geleden de zee via de Maasmond weer binnen wist te dringen en opnieuw een laag vette klei afzette, ‘Walcheren’ klei. De kopjes van Schiedam zijn uit deze kleilaag afkomstig.